Chính sách bảo mật thông tin người dùng

Trong một số trường hợp để sử dụng các dịch vụ tại website DOCX.learn.com.vn bạn cần cung cấp một số thông tin sau:

  • Họ tên
  • SĐT
  • E-mail

Nhưng thông tin trên là yêu cầu cần thiết để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc thực hiện các giao dịch, gửi tài liệu, xử lí các khiếu nại….

Chúng tôi luôn bảo mật thông tin của bạn theo chính sách quyền riêng tư mà pháp luật quy định.